Kreatinin_S,P enzymaticky
Kreatinin enzymaticky (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
1D 1M 11D 12,0 48,0 µmol/l
1M 12D 1R 21,0 55,0 µmol/l
1R 1D 15R 27,0 88,0 µmol/l
F 15R 1D 99R+ 46,0 90,0 µmol/l jako DRM je použita spodní hodnota 90%CI 2,5percentilu
M 15R 1D 99R+ 63,0 104,0 µmol/l jako DRM je použita spodní hodnota 90%CI 2,5percentilu
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin České nefrologické společnosti ČLS JEP a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP, 2014
Richard Průša a kolektiv: Orientační rozmezí hodnot laboratorních vyšetření podle věkových skupin, FN v Motole Praha 2000, druhé doplněné a rozšířené vydání (děti)Interference:
Hemolýza: vyšetření ruší silná hemolýza.
Hemolyzované vzorky novorozenců, dětí nebo dospělých s hodnotou HbF vyšší než 600 mg/dL interferují s testem.
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření ve smyslu snížení hodnoty.
Léčiva:
Rifampicin, Levodopa a Dobesilát vápenatý (např. Dexium) způsobují uměle nízké výsledky kreatininu.
Dicynone (Etamsylát) v terapeutických koncentracích může vést k falešně nízkým hodnotám - analytické snížení až o 60 % !
2-Fenyl-1,3-indandion (Fenindion) při terapeutických koncentracích ruší stanovení.
N-etylglycin v terapeutických koncentracích a DL-prolin v koncentraci vyšší než 1 mmol/l způsobuje falešně vysoké výsledky.
Intoxikace acetaminofenem se často léčí N-Acetylcysteinem. N-Acetylcystein při terapeutických koncentracích 3.4 mmol/L a metabolit acetaminofenu N-acetyl-p-benzochinonimin (NAPQI) mohou nezávisle způsobit falešně nízké výsledky kreatininu. Koncentrace NAPQI přibližně 8 mg/l korelující s toxickými hladnami acetaminofenu způsobují změnu ve výsledcích <10 %, vyšší koncentrace NAPQI mohou vést k falešně sníženým výsledkům pacientských vzorků.
Venepunkce by se měla provést před podáním metamizolu. V opačném případě může dojít k falešně nízkým výsledkům.

Informace k metodě:
Kreatinin v séru