TCO2_B, celkový oxid uhličitý v plazmě (výpočet)
Oxid uhličitý(celkový) (Krev; látková konc. [mmol/l] vzorec 1)

Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 0 °C

Upozornění k odběru:
Počítaný parametr v rámci vyšetření ABR.

Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 23,0 27,5 mmol/l

Poznámka:
Koncentrace celkového CO2 (volný + vázaný) v plazmě.