Clear. kreatininu odhad (Schwartz)
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s/1,73 m2] vzorec 3)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: tělesná výška (cm), kreatinin v séru enzymově (µmol/l), věk (roky), pohlaví.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 18R 1,5 ml/s
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml/s se doporučuje uvádět hodnotu >1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit individuálně ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.

Pro děti a mladistvé se používá také rovnice Lund Malmö (od 1 roku).

Zdroj referenčních mezí:
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 3/2014Poznámka:
Výpočet podle Schwartzova vzorce pro děti od 1 roku života a mladistvé do 18 let
eGF = F * výška / S-CREA,
kde F=0,600 při stanovení kreatininu enzymově