Clear. kreatininu odhad CG
Clear. kreatininu odhad (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: tělesná hmotnost (kg), věk (roky), kreatinin v séru enzymově (µmol/l), pohlaví.
Výpočtové metody pro eGF vycházející ze stanovení sérového kreatininu je možno užít jen za podmínek stabilizované plazmatické koncentrace kreatininu. Při náhlých změnách renálních funkcí jsou nepoužitelné.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml.s-1.1,73 ml-2 se doporučuje uvádět hodnotu >=1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno indivuduálně hodnotit ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.
V odborné veřejnosti se výpočet podle Cocroft - Gaulta považuje za obsoletní a je nahrazován výpočty pomocí vzorců MDRD a Lund Malmo.
Pro děti a mladistvé se používá rovnice dle Schwartze (0 - 18 let) nebo Lund Malmö (od 1 roku).
Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
18R 99R+ 1,5 ml/s
U vypočtených hodnot vyšších než 1,5 ml/s se doporučuje uvádět hodnotu >1,5. Hodnoty 1,0 - 1,5 je nutno hodnotit individuálně ve vztahu ke klinickému obrazu. Hodnota menší než 1,0 je považována za hodnotu patologickou.
V odborné veřejnosti se výpočet podle Cockcrofta - Gaulta považuje za obsoletní a je nahrazován výpočty pomocí vzorců MDRD a Lund Malmö.
Pro děti a mladistvé se používá rovnice dle Schwartze (0 - 18 let) nebo Lund Malmö (od 1 roku).

Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České nefrologické společnosti a České společnosti klinické biochemie ČLS JEP k vyšetřování glomerulární filtrace, Klinická biochemie a metabolismus 2/2009Poznámka:
CLRCR = (140 - věk) * hmotnost * F / (48,9 * S-CREA)
kde F=0,85 pro ženy, 1,00 pro muže. Hodnota je korigovaná na 1,73 m2 tělesného povrchu.