Clearance kreatininu korigovaná
Clear. kreatininu korig. (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 2)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: tělesná hmotnost (kg), výška (cm), kreatinin v séru enzymově , kreatinin ve sbírané moči za 24 hodin

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2T 0,25 0,75 ml/s
2T 6M 0,58 1,43 ml/s
6M 1R 1,05 1,52 ml/s
6M 3R 1,23 1,97 ml/s
4R 13R 1,23 1,97 ml/s
13R 99R+ 1,30 2,80 ml/s
Zdroj referenčních mezí:
Jaroslav Racek et al.: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání, Galén, 2006
Národní číselník laboratorních položek 02.36.01
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012
Poznámka:
Předpoklady a možnosti použití a provedení výpočtu:
Predikce glomerulární filtrace z koncentrace sérového kreatininu je založena na předpokladu, že je možné odhadnout vylučování kreatininu z vhodných somatických parametrů, jako je věk, pohlaví, hmotnost, výška, tělesný povrch a podobně.
Vzorec pro výpočet glomerulární filtrace:
GF = U_kreatinin * V) / S_kreatinin,
kde glomerulární filtrace je v ml/s, U_kreatinin a S_kreatinin jsou močová, resp. sérová látková koncentrace kreatininu
v µmol/l a V je diuréza za čas (v ml/s).
Korekce na 1.73 m2 tělesného povrchu: PT(KIDN)_CLRCREA_EQ2 / PT_BSA_EQ1*1.73
Určeno pro stanovení kreatininu enzymově.

Omezení výpočtu:
Nedodržení diety, nedodržení zákazu fyzické aktivity, hyperkatabolismus, nesprávný sběr moče.