Anti-IA-2_S
Anti-IA-2 (S; arb. látková konc. [kIU/l] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze, nepoužívat lipemické vzorky.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 6 [hodina]
při -20°C: 2 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmražování a zamrazování.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 hodin dopravit do laboratoře.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <10 kIU/l

Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Medipan - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA, manuální zrpacování.

Interference:

Další informace:

Autoprotilátky anti-IA2 jsou cirkulující protilátky proti antigenům beta-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu. Jsou pozitivní u většiny pacientů v počátečních stádiích diabetu 1. typu a mohou být zachyceny již v preklinické fázi onemocnění, tedy v době chronické autoimunitní destrukce beta buněk, ještě před vznikem klinických příznaků diabetu. U rozvinutého onemocnění již často chybí. Přítomnost autoprotilátek anti-IA2 je asociovaná s rychlou progresí do manifestního diabetu. Kombinace anti-GAD a anti-IA2 autoprotilátek je velmi důležitá k posouzení rizika rozvoje diabetu u rizikových skupin, např. u příbuzných pacientů s diabetem 1. typu.