Anti-IA-2_S
Anti-IA-2 (S; arb. látková konc. [U/l] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina]

Upozornění k odběru:
Zabránit hemolýze, nepoužívat lipemické vzorky.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 6 [hodina]
při -20°C: 2 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Zabránit opakovanému rozmražování a zamrazování.


Normální hodnota:< 10 IU/ml

Všem vzorkům s požadavkem na vyšetření autoprotilátek laboratoř vyšetří IgG, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Medipan - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA, manuální zrpacování.

Interference: