Lymfoblast
Lymfoblast (Krev. b.(dřeň); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Sklo mikroskopické podložní
Materiál: Kostní dřeň

Upozornění k odběru:
Pro vyšetření kostní dřeně je nutné, aby byla v laboratoři provedena současně analýza krevního obrazu s diferenciálním rozpočtem leukocytů. Odběr vzorku provádí hematolog punkcí sterna nebo hřebene lopaty kosti kyčelní. K cytologické analýze je určena první porce materiálu (0,1-0,2ml).
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Pondělí až pátek
Poznámka k době odezvy:
Odezva statimového výsledku je do druhého pracovního dne. Výsledek může být předběžný, v závislosti na doplnění cytochemického barvení. Finální závěr je vypracován v kontextu s výsledky cytochemického barvení.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr aspirátu kostní dřeně-morf. vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Nátěry aspirátu jsou stabilní pro cytologické vyšetření v barvení podle Maye-Grünwalda a Giemsy v nefixovaném stavu 1 týden, ve fixovaném stavu neomezeně.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Nátěr se zhotoví na tužkou označené (jméno, příjmení, RČ, datum doběru) laboratorní sklo se zábrusem.


Celkové hodnocení vychází z rozpočtu jednotlivých vývojových stadií jednotlivých hematopoetických řad, z jejich morfologických změn v kontextu s nálezem v krevním obraze, věkem a klinickým stavem nemocného.
Interpretace nálezu v aspirátu KD se hodnotí zásadně v kontextu s nálezem v periferní krvi. V případě konziliárních vyšetření aspirátu KD je možné, není-li dostupný vzorek krve pacienta, akceptovat nátěr periferní krve z téhož dne jako odběr KD či max. týden před odběrem KD (s jednoznačnou identifikací pacienta a datem provedení) spolu s kopií výsledku krevního obrazu, ve výjimečných případech pouze kopii výsledku krevního obrazu, avšak tato skutečnost bude v interpretaci výsledku zmíněna a dodání vzorku krve může být k interpretaci vyžádáno.
Zdroj referenčních mezí:
1) Doporučení ČHS: Referenční meze myelogramu dospělých verze č.2 z 26.2.2018
2) B. Bain et al.: Bone Marrow Pathology 4th edition, Wiley-Blackwell, London UK, 2010, ISBN 978-1-4051-6825-0
3) B. Bain et al.: Dacie and Lewis - Practical Haematology 11th edition, Churchill Livingstone Elsevier, 2012, ISBN 9780702034084
4) Lewandowski K., Kowalik M.M., Pawlaczyk R. et al.: Microscopic examination of the bone marrow aspirate in healthy adults - comparison of two techniques of slide preparation; Int. Jnl. Lab. Hem. 2012, 34, 254-261
5) L. Heilmeyer, H. Begemann: Atlas of Clinical Hematology 3rd edition, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1979, ISBN 3-540-09404-0
6) D. A. Arber, A. Orazi, R. Hasserjian, J. Thiele, M. J. Borowitz, M. M. Le Beau, C. D. Bloomfield, M. Cazzola and J. W. Vardiman: The 2016 revision to the WHO classification of myeloid neoplasm and acute leukemia, Blood, 19 May 2016, Volume 127, Number 20


Poznámka:
Lymfoblasty jsou buňky o velikosti 10-18 um. Jádro mají kulaté nebo oválné, většinou obsahuje jedno nebo více jadérek. Chromatin je jemně pěnovitý. Cytoplazmu tyto buňky mají středně až silně bazofilní, bez granulace. Může být vytažená na jednu stranu a vytvářet tak vzhled ručního zrcátka, často tvoří úzký lem kolem jádra.