Anti_TSH receptor_S (TRAK)
Anti-TSH receptor (S; arb. látková konc. [U/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do týdne
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <1,22 U/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e411


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - analytická interference
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 20 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference kromě Na-heparinu. Nepoužívejte vzorky pacientů léčených Na-heparinem.
Dělený heparin (Clexane) nevykazoval interferenci do koncentrace 5 IU/mL.
Informace k metodě:
Ab-TSHR v séru