Hemoglobin A1c_B
Hemoglobin A1c (Hemoglobin(B); látkový podíl [mmol/mol] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou úpravou, K2EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 3 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 24 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
15R 99R+ 20 42 mmol/mol
Referenční rozmezí platí pro dospělé osoby, negravidní ženy.
Kompenzovaný diabetes 43 - 53 mmol/mol (dospělí, negravidní)
Dekompenzovaný diabetes >53 mmol/mol (signál k změně terapie a režimu)
Koncentrace HbA1c v krvi je považována za rutinní a nejefektivnější nástroj sledování průběhu DM.
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení České společnosti klinické biochemie ČLS JEP a České diabetologické společnosti, verze z 29.1.2016, Diabetes mellitus - laboratorní diagnostika a sledování stavu pacientů
Informace k metodě:
Diabetes mellitus - diagnostická kritéria