C1 inhibitor (funkční test)_S
C1 inhibitor (funkční test) (S; hmot. konc. [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorku



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Normální funkce..................... 68 - 100 % hodnoty normálního referenčního vzorku
Hraniční funkce.......................41 - 67 % hodnoty normálního referenčního vzorku
Snížená funkce........................ 0 - 40 % hodnoty normálního referenčního vzorku
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Quidel - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou ELISA, manuální metoda.

Interference: