25-hydroxyvitamin D_S
Kalcidiol (S; látková konc. [nmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Zabraňte hemolýze!

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 7 [den]
při -20°C: 1 [rok]


Hodnocení stavu zásob vitaminu D dle sérových hladin celkového 25-hydroxyvitaminu D (D2 i D3):
těžká deficience <25 nmol/l
deficience < 50 nmol/l
mírný nedostatek 50 - 75 nmol/l
dostatečná hladina 75 - 250 nmol/l
toxicita > 250 nmol/l

Zdroj referenčních mezí:
Příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica, Siemens


Interference:
Hemolýza: hemolýza vadí - falešné snížení výsledků
Lipemie: Lipemické vzorky mohou ovlivnit, případně znemožnit vyšetření.