HLA B27_Lymfocyty
HLA B27 (Lymfocyty; přítomnost [-] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0


výsledek negativní/ pozitivní
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Becton, Dickinson - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou průtokové cytometrie na analyzátoru Navios EX.

Interference:

Poznámka:
HLA B27 je během života jednice konstantní, geneticky determinovaný znak, proto nemá požadavek na opakovaní vyšetření opodstatnění, nález je v čase neměnný.
Přítomnost znaku HLA B27 je asociována s řadou autoimunitních chorob