D Dimery_Krev (POCT)
D Dimery (Krev; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [hodina] při 20 °C

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [hodina]