Vankomycin_S,P, hmotnostní koncentrace [mg/l]
Vankomycin* (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 24 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]


Terapeutické rozmezí
Koncentrace před podáním léku: 15 - 20 mg/l
Koncentrace po podání: pod 50 mg/l
Kontinuální podávání léku: 20 - 25 mg/l
Zdroj referenčních mezí:
Platnost od 15.5.2019
Beneš J., Antibiotika, Grada 2018, ISBN 978-80-271-0636-3
Kacířová I. Grudmann: Budoucnost farmakoterapie v nefrologii, MF 2015


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylosita.Poznámka:
Oddělení klinické farmacie nabízí interprataci lékových hladin pomocí SW MWpharm++, toto hodnocení lze objednat na elektronické žádance spolu se stanovením hladiny léčiva.

Informace k metodě:
Vankomycin