Vankomycin_S,P, hmotnostní koncentrace [mg/l]
Vankomycin (S; látková konc. [µmol/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 24 [hodina]
při 4 - 8°C: 24 [hodina]
při -20°C: 4 [týden]


Terapeutické rozmezí
Koncentrace před podáním léku: 5 - 10 mg/l (3,5 - 6,9 µmol/l)
Koncentrace po podání: 20 - 40 mg/l (13,8 - 27,6 µmol/l)
Toxicita: >45 mg/l (31,1 µmol/l)
*Převodní faktor: mg/l x 0,690 = µmol/l
Zdroj referenčních mezí:
Abbott Laboratories, Diagnostics Division: Therapeutic Drug Monitoring Clinical Guide, Second Edition
Příbalový leták Siemens Emit Vancomycin Assay
ČSKB - Preanalytická fáze 2005
LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Stanovení ruší silná hemolýza, ikterus a chylosita.
Informace k metodě:
Vankomycin