IgG4 podtřída_S
IgG4 podtřída (S; % [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 0,00 0,46 g/l
1R 1D 3R 0,01 0,74 g/l
3R 1D 6R 0,01 1,45 g/l
6R 1D 12R 0,01 1,7 g/l
12R 1D 18R 0,05 1,99 g/l
18R 1D 99R+ 0,03 2,01 g/l


pro IgG4 asociované choroby: jedno z diagnostických kritérií je zvýšení IgG4 nad 1,35 g/l.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení hladiny podtřídy IgG4 na nefelometru BN ProSpec.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:
Další informace:

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární).

 

  

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz