IgG3 podtřída_S
IgG3 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 0,09 0,92 g/l
1R 1D 3R 0,09 0,86 g/l
3R 1D 6R 0,13 0,79 g/l
6R 1D 12R 0,16 0,89 g/l
12R 1D 18R 0,14 1,06 g/l
18R 1D 99R+ 0,11 0,85 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení hladiny podtřídy IgG3 na nefelometru BN ProSpec.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:
Informace k metodě:
Podtřída 3 imunoglobulinu G (IgG3)