IgG2 podtřída_S
IgG2 podtřída (S; hmot. konc. [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 0,26 1,36 g/l
1R 1D 3R 0,28 2,16 g/l
3R 1D 6R 0,57 2,90 g/l
6R 1D 12R 0,68 3,88 g/l
12R 1D 18R 0,81 4,72 g/l
18R 1D 99R+ 1,69 7,86 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení hladiny podtřídy IgG2 na nefelometru BN ProSpec.

Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:
Další informace:

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární).

 

  

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz