IgG1 podtřída_S
IgG1 podtřída (S; % [g/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1R 1,51 7,92 g/l
1R 1D 3R 2,65 9,38 g/l
3R 1D 6R 3,62 12,28 g/l
6R 1D 12R 3,77 11,31 g/l
12R 1D 18R 3,62 10,27 g/l
18R 1D 99R+ 4,05 10,11 g/l
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení hladiny podtřídy IgG1 na nefelometru BN ProSpec.

Analytické zvýšení
Výsledky analýzy IgG1 zvyšuje IgG2 (při nefelometrii).
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:
Další informace:

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Výsledky analýzy IgG1 zvyšuje IgG2 (při nefelometrii).

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na imunodeficienci především protilátkového typu (primární či sekundární).

 

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz