IgE celkový_S
IgE celkový (S; arb. látková konc. [U/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T <1,5 U/l
4T 1D 11M 30D <15 U/l
1R 9R 364D <60 U/l
10R 14R 364D <200 U/l
15R 99R+ <100 kU/l


Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgE na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení imunoglobulinu E snižují: paraproteiny IgA nebo IgG, tryptofan, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení imunoglobulinu E zvyšují: ambrózie, citronan, EDTA, heparin, IgG, interferon-?, interleukin-4, kouření, oxalát, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:


Další informace:

AbstraktOSN-E

IgE je jedna ze tříd imunoglobulinů o Mr 190 kDa. Jeho fyziologická funkce je v oblasti protiparazitární imunity. Zvýšené hodnoty se objevují u alergií, parazitóz, autoimunních chorob, malignit a hyper IgE syndromu.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Epsilon řetězce jako mí řetězce mají 5 domén. Jejich distribuce je v organismu stejná jako IgA. Sérová koncentrace IgE nevyjadřuje efektivní koncentraci IgE v organismu. Místa největší syntézy jsou respirační trakt, gastrointestinální a lymfatické uzliny. IgE je vázáno na IgE receptory mastocytů. IgE se váže na 2 různé typy buněčných receptorů, klasický vysoce afinitní receptor (Fc ε RI) na mastocytech a bazofilech a nízce afinitní receptor CD 23 (Fc ε RII) na povrchu eozinofilů, lymfocytů a monocytů. IgE protilátky zprostředkovávají hypersenzitivní reakci I. typu. Neškodné polyvalentní alergeny jako pyly, domácí prach, stimulují B buňky k produkci specifických IgE. Tento proces je zprostředkován CD4+ Th2 buňkami. Během dalšího kontaktu s polyvalentním antigenem senzibilizované mastocyty pomocí IgE jsou degranulovány, což vede k uvolnění mediátorů s projevy senné rýmy, astmatu, atopického ekzému.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

V séru zdravých jedinců se nachází všechny třídy imunoglobulinů: IgG, IgA, IgM, IgD, IgE ve fyziologické koncentraci. IgG má 4 podtřídy, u IgA a IgM jsou známy dvě podtřídy.

 

OSN-SBiologický poločasOSN-E

2,5 dne

 

Omezení

Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Výsledky stanovení imunoglobulinu E snižují: paraproteiny IgA nebo IgG, tryptofan, aj.

Výsledky stanovení imunoglobulinu E zvyšují: ambrózie, citronan, EDTA, heparin, IgG, interferon-γ, interleukin-4, kouření, oxalát, aj.

 

Použití pro klinické účelyOSN-E

Vyšetření je indikováno při podezření na atopii, parazitární onemocnění, imunodeficienci (hyper IgE syndrom a další).

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

 

Zdroje informací:

Encyklopedie laboratorní medicíny, www.enclabmed.cz