IgE celkový_S
IgE celkový (S; arb. látková konc. [U/l] nefelometrie)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Vyhnout se opakovanému zmrazování a rozmrazování vzorku.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 4T <1,5 U/l
4T 1D 11M 30D <15 U/l
1R 9R 364D <60 U/l
10R 14R 364D <200 U/l
15R 99R+ <100 kU/l


Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Siemens - doporučená referenční rozmezí pro stanovení celkového IgE na nefelometru BN ProSpec.

Analytické snížení:
Výsledky stanovení imunoglobulinu E snižují: paraproteiny IgA nebo IgG, tryptofan, aj.
Analytické zvýšení
Výsledky stanovení imunoglobulinu E zvyšují: ambrózie, citronan, EDTA, heparin, IgG, interferon-?, interleukin-4, kouření, oxalát, aj.
Interference:
Stanovení ruší lipémie, bilirubinémie a hemolýza.

Poznámka:


Další informace: