Buňky CD3+/HLA-DR+; num. podíl [%] lymfocytů
Buňky HLA-DR+ (Lymfocyty CD3+; num. podíl [%] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 2,00 12,00 1
Přepočet absolutních hodnot provádíme z parametrů KO+diff stanoveného Hematologickou laboratoří ÚLD FNKV.
Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393
Bisset LR et al. Reference values for peripheral blood lymphocyte phenotypes applicable to the healthy adult population in Switzerland, Eur J Haematology 2004: 72: 203-212
analyzátor průtokový cytometr Navios EX.

Interference: