ECP_S
ECP (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 25 °C

Upozornění k odběru:
Koagulace 60-120 minut při 20-24°C, do 1 hodiny od centrifugace přenést sérum do jiné zkumavky.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Krev nutno nejdéle do 2 hodin od odběru dodat do laboratoře nebo oddělit sérum.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, poté nejpozději do 2 hodin dopravit do laboratoře, nebo oddělit sérum.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <16 µg/l

marker eosinofilního zánětu
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Eosinofil kationický protein je uvolňován z eosinofilních leukocytů. Jeho stanovení slouží jako marker eosinofilního zánětu, zejména u bronchiálního astmatu.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

ECP patří mezi preformované granulární proteiny eozinofilů, uvolňující se do okolního prostředí v případě jejich aktivace. Přítomnost vyšší koncentrace ECP odráží aktivaci eozinofilních leukocytů, provázející obvykle pozdní fázi alergické reakce I.typu . ECP je toxický nejen pro parazity, které pomáhá likvidovat, ale i pro neurony, epiteliální buňky a izolované buňky myokardu. Svou vazbou na heparin zpomaluje krevní srážlivost.

Jeho hodnota koreluje se stupněm zánětu a nemusí být provázena eozinofilií ani zvýšenou hladinou IgE.

 

Indikace a hodnocení

Existuje vysoká korelace mezi koncentrací ECP a aktivitou atopické dermatitidy, klinickými projevy bronchiálního astmatu a alergické rhinitidy. U sezónních alergií kolísá hladina ECP  v souvislosti s ročním obdobím.

ECP je dalším parametrem, který doplňuje diagnostickou paletu vyšetřovacích metod v alergologii. Pomáhá zejména k monitorování průběhu alergických chorob jedince v souvislosti s léčbou, ročním obdobím, věkem, ale opět není jednoznačným a spolehlivým ukazatelem, který by alergickou etiologii potvrdil, či vyvrátil.

Hodnocení ECP není dostatečným parametrem k rozhodnutí, zda jde u daného jedince o alergický proces či nikoli. Je však dobrým ukazatelem průběhu onemocnění u daného individua. Jeho monitorování usnadňuje sledování efektu léčby či sezónních exacerbací.