Buňky CD3+/CD8+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/CD8+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 12 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hod

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 15,0 23,0 %
2M 30D 11M 30D 12,8 27,1 %
11M 30D 1R 364D 16,1 29,4 %
1R 364D 5R 363D 16,0 26,9 %
5R 363D 11R 362D 17,1 30,0 %
11R 362D 17R 360D 19,0 29,0 %
17R 360D 99R+ 10,0 39,0 %
munofenotypizace lymfocytů ( průtoková cytometrie)

Stanovení diferenciačních a aktivačních znaků na lymfocytech. Vyšetření je indikováno při podezření na primární nebo sekundární imunodeficienci s klinickými projevy, recidivujících a chronických infekcí vyvolaných viry, bakteriemi a plísněmi, při závažných systémových zánětlivých onemocněních (sepse), při monitorování imunomodulační terapie. Provádí se pomocí monoklonálních protilátek na průtokovém cytometru.

Rutinně se stanovují tyto znaky:

CD3 celkové T lymfocyty

CD4 subpopulace pomocných T lymfocytů

CD8 subpopulace cytotoxických T lymfocytů

CD 16, CD 56 NK buňky

CD 19 B lymfocyty

Dostupnost rutinní: pondělí, úterý, středa

Interference:

Informace k metodě:
Fenotypizace lymfocytů