Buňky CD3+/CD8+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+/CD8+ (Krev; num. konc. [10^9/l] cytometrie průtoková)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 12 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hod

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Pro stanovení absolutního počtu subpopulace lymfocytů nutno indikovat vyš. KO+diff.

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 11M 30D 0,7 1,4 10^9/l
11M 30D 1R 364D 0,5 1,6 10^9/l
1R 364D 5R 363D 0,7 1,4 10^9/l
5R 363D 11R 362D 0,5 1,1 10^9/l
11R 362D 17R 360D 0,4 0,9 10^9/l
17R 360D 99R+ 0,2 0,9 10^9/l
Přepočet absolutních hodnot provádíme z parametrů KO+diff stanoveného Hematologickou laboratoří ÚLD FNKV.
Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393

Interference:

Informace k metodě:
Fenotypizace lymfocytů