Buňky CD3+/CD4+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/CD4+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 12 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hod

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 42,8 65,7 %
2M 30D 11M 30D 34,9 53,1 %
11M 30D 1R 364D 35,0 51,9 %
1R 364D 5R 363D 31,1 47,4 %
5R 363D 11R 362D 31,7 47,0 %
11R 362D 17R 360D 32,6 51,5 %
17R 360D 99R+ 28 57 %
Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393

Interference:

Informace k metodě:
Fenotypizace lymfocytů