Buňky CD3+/CD4+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD3+/CD4+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 42,8 65,7 %
2M 30D 11M 30D 34,9 53,1 %
11M 30D 1R 364D 35,0 51,9 %
1R 364D 5R 363D 31,1 47,4 %
5R 363D 11R 362D 31,7 47,0 %
11R 362D 17R 360D 32,6 51,5 %
17R 360D 99R+ 28 57 %
Dostupnost rutinní: pondělí, úterý, středa

Imunofenotypizace lymfocytů pomocí průtokové cytometrie
Stanovení diferenciačních a aktivačních znaků na lymfocytech. Vyšetření je indikováno při podezření na primární nebo sekundární imunodeficienci s klinickými projevy, recidivujících a chronických infekcí vyvolaných viry, bakteriemi a plísněmi, při závažných systémových zánětlivých onemocněních (sepse), při monitorování imunomodulační terapie. Provádí se pomocí monoklonálních protilátek na průtokovém cytometru.

Rutinně se stanovují tyto znaky:

CD3 celkové T lymfocyty
CD4 subpopulace pomocných T lymfocytů
CD8 subpopulace cytotoxických T lymfocytů
CD 16, CD 56 NK buňky
CD 19 B lymfocyty

Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393
analyzátor průtokový cytometr Navios EX.

Interference: