Buňky CD3+/CD4+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD3+/CD4+ (Krev; num. konc. [10^9/l] cytometrie průtoková)

Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 12 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Pro stanovení absolutního počtu subpopulace lymfocytů nutno indikovat vyš. KO+diff.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11. 00 hodiny

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0

Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 2,3 3,6 10^9/l
2M 30D 11M 30D 1,5 3,5 10^9/l
11M 30D 1R 364D 1,6 2,9 10^9/l
1R 364D 5R 363D 0,9 2,1 10^9/l
5R 363D 11R 362D 0,6 1,5 10^9/l
11R 362D 17R 360D 0,6 1,4 10^9/l
17R 360D 99R+ 0,3 1,4 10^9/l
Přepočet absolutních hodnot provádíme z parametrů KO+diff stanoveného Hematologickou laboratoří ÚLD FNKV.
Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393

Interference: