Buňky CD16+/56+ num. podíl [%] lymfocytů
Buňky CD16+ (Lymfocyty; num. podíl [%] cytometrie průtoková)


Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 4,2 14,8 1
2M 30D 11M 30D 4,0 15,1 %
11M 30D 1R 364D 4,0 13,8 %
1R 364D 5R 363D 4,7 16,2 %
5R 363D 11R 362D 5,4 18,6 %
11R 362D 17R 360D 4,3 16,2 %
17R 360D 99R+ 7,0 31,0 %
Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393
analyzátor průtokový cytometr Navios EX.

Interference:

Informace k metodě:
Fenotypizace lymfocytů