Buňky CD16+/56+ num. konc. [10^9/l]
Buňky CD16+ (Krev; num. konc. [10^9/l] cytometrie průtoková)


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Vyšetření provádíme v po, út, st
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 12 [hodina]
při 4 - 8°C: 8 [hodina]
při -20°C: 0
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Pro stanovení absolutního počtu subpopulace lymfocytů nutno indikovat vyš. KO+diff.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 2M 30D 0,2 0,9 10^9/l
2M 30D 11M 30D 0,2 0,8 10^9/l
11M 30D 1R 364D 0,2 0,7 10^9/l
1R 364D 5R 363D 0,2 0,6 10^9/l
5R 363D 11R 362D 0,1 0,5 10^9/l
11R 362D 17R 360D 0,09 0,5 10^9/l
17R 360D 99R+ 0,09 0,6 10^9/l
Přepočet absolutních hodnot provádíme z parametrů KO+diff stanoveného Hematologickou laboratoří ÚLD FNKV.

Dostupnost rutinní: pondělí, úterý, středa

Imunofenotypizace lymfocytů pomocí průtokové cytometrie

Rutinně se stanovují tyto znaky:
CD3 celkové T lymfocyty
CD4 pomocné T lymfocyty
CD8 cytotoxické T lymfocyty
CD 16/CD 56 - NK buňky
CD 19 - B lymfocyty
Použití pro klinické účely

Vyšetření je indikováno při podezření na primární nebo sekundární imunodeficienci s klinickými projevy recidivujících a chronických infekcí vyvolaných viry, bakteriemi a plísněmi, při závažných systémových zánětlivých onemocněních (sepse), při monitorování imunomodulační terapie. Provádí se pomocí monoklonálních protilátek značených fluorochromy na průtokovém cytometru.

Literatura
Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

Zdroj referenčních mezí:
Marleke Comans-Bitter W. et al. Immunophenotyping of blood lymphocytes in childhood, J Pediat, 1997, 130, 388-393
analyzátor průtokový cytometr Navios EX.

Interference:

Informace k metodě:
Fenotypizace lymfocytů