Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM_S
Anti-Mycoplasma pneumoniae IgM (titr) (S; Arbitrární koncentrace (titr) [arb.j.] ELISA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [týden] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


pozitivní = index pozitivity větší než 1,1
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Test Line - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.

Interference:

Další informace:

Mycoplasma pneumoniae je primárním patogenem dýchacího traktu, způsobuje tzv. atypické pneumonie, které se mohou šířit v epidemiích zejm. v dětském kolektivu.

Diagnostika onemocnění je založena na klinickém obrazu, epidemiologické anamnéze a laboratorních testech. Vzhledem k obtížné kultivaci Mycoplasma pneumoniae se pro rutinní diagnostiku využívá stanovení specifických protilátek tříd IgG a IgM v séru metodou ELISA.

Při primoinfekci dochází k tvorbě protilátek třídy IgM 1. až 2. týden po infekci, maxima dosahují cca 1 měsíc od začátku onemocnění a mohou perzistovat více než 1 rok. Při reinfekcích zpravidla nedochází k jejich vzestupu.

U protilátek třídy IgG může docházet k vzestupu titru už po 2–3 týdnech od začátku výskytu příznaků, maximálních hladin dosahují za delší dobu, někdy až za 6 měsíců, přetrvávají déle než 1 rok, jsou známy případy perzistence déle než 4 roky. V případě reinfenkcí je nutno hodnotit dynamiku protilátek u párových vzorků, odebraných s odstupem 1 - 2 týdnů.