Triacylglyceroly_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Triacylglyceroly (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [mmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecifikovaná tekutina

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 10 [den]
při -20°C: 12 [týden]

Poznámka:
Metoda není pro tento materiál validována.
Referenční meze neuvádíme. Výsledek hodnotí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
Vyšetření analytů v nespecifikované tekutině