LD_UF, laktátdehydrogenasa -nespecifikovaná tekutina
LD (Nespecifikovaná tekutina; konc. katal. akt. [µkat/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecifikovaná tekutina
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 7 [den]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]

Poznámka:
Metoda není pro tento materiál validována.
Referenční meze neuvádíme. Výsledek hodnotí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
Vyšetření analytů v nespecifikované tekutině