Kreatinin_Nespecifikovaná tekutina (UF)
Kreatinin (Nespecifikovaná tekutina; látková konc. [µmol/l] *)

Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecifikovaná tekutina

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu

Stabilita po preanalytické úpravě:

Poznámka:
Metoda není pro tento materiál validována.
Referenční meze neuvádíme. Výsledek hodnotí ošetřující lékař.

Informace k metodě:
Vyšetření analytů v nespecifikované tekutině