Clearance bezelektrolytové vody (EWC)
Clear. bezelektrolytové vody (Pt(ledviny); objemový tok [ml/s] vzorec 1)Upozornění k odběru:
Potřebné vstupní údaje: S-Na, U-Na, U-K ve sběru moči za 24 hodin.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ -0,006 0,010 ml/s
Zdroj referenčních mezí:
Encyklopedie laboratorní medicíny pro klinickou praxi - verze 11 (březen 2012)Poznámka:
EWC = V-(V*(U-Na + U-K) / (S-Na)
kde V je objem moče v ml/s, U-Na koncentrace natria v moči mmol/l, U-K koncentrace kalia v moč v mmol/l, S-Na je koncentrace natria v séru v mmol/l.

Informace k metodě:
Clearance bezelektrolytové vody