PSA - podíl volné frakce_PSA (S)
PSA - podíl volné frakce (PSA(S); hmot. podíl [1] vzorec 1)Upozornění k odběru:
K výpočtu je nutno požadovat vyšetření celkového a volného PSA.
Výpočet: volný PSA/celkový PSA

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 2 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!Stabilita po preanalytické úpravě:


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 0,25 1,00 1 Uvedená hraniční hodnota poměru fPSA/tPSA je orientační. Obecně závisí na konkrétně použité metodě stanovení.
Stanovení fPSA je určeno k použití v kombinaci se stanovením celkového PSA ke zjištění procenta volného PSA (fPSA) u mužů ve věku 50 let nebo starších s celkovou hodnotou PSA mezi 4 a 10 ug/l bez suspektního nálezu karcinomu při palpaci prostaty per rectum. Volná frakce tvoří cca 25 % (hmotnostní podíl 0,25) celkového PSA.
Limit ve výši 27% (hmotnostní podíl 0,27) znamená detekci 90% karcinomů prostaty.
Zdroj referenčních mezí:

Siemens - Příbalový leták pro stanovení volného PSA na analyzátoru Atellica.