Protein celkový_UF (punktát/drén)
Protein celkový (Nespecif. tekutina(Punkce); % [g/l] *)


Odběr do: Plast bez úpravy
Materiál: Nespecif. tekutina(Punkce)
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Uvádějte druh materiálu do komentáře žadatele.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [týden]
při 4 - 8°C: 4 [týden]
při -20°C: 24 [týden]

Poznámka:
Metoda není pro tento materiál validována.
Referenční meze neuvádíme. Výsledek hodnotí ošetřující lékař.