M-komponenta (kvantifikace)_S
M-komponenta (kvantifikace) (S; % [g/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Stanovuje se v rámci elektroforézy sérových proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do dvou či tří pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků na elektroforetické vyšetření.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 12 [týden]
Interference:
Nepoužívat vzorky plazmy. Fibrinogen je detekován jako proužek, který může být mylně interpretován jako monoklonální komponenta.
Hemolýza může produkovat abnormální nadbytečný proužek v zóně alfa2.

Poznámka:
Monoklonální komponenta, paraprotein.
Pro výpočet M-komponenty je potřebná znalost koncentrace sérových proteinů. Tato kvantifikace má při interpretaci přednost před kvantitou příslušného imunoglobulinu.

Informace k metodě:
ELFO - podíl z celkových proteinů séra