RF-IgM_S, reumatoidní faktor v séru
RF-IgM (S; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 24 [hodina]
při 4 - 8°C: 3 [den]
při -20°C: 4 [týden]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <16 kU/l
Se vzrůstajícím věkem stoupá počet pozitivních nálezů RF bez odpovídajících projevů onemocnění (po 65.roce 20%, častěji u žen)
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro NEPH


Interference:
Hemolýza: hemolýza ruší vyšetření v závislosti na koncentraci hemoglobinu.
Ikterus: ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů léků zjištěna žádná interference.