Fagocytární index_Leukocyty
Fagocytární index (Leukocyty; num. podíl [1] ingesce fagocyty)


Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou úpravou, "balanc." heparin
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odběrová zkumavka s protisrážlivým činidlem heparin-litný

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Dvakrát měsíčně
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku
Poznámka k době odezvy:
Dodat materiál do 11.00 hodStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ >15 1

Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Exbio - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou průtokové cytometrie na analyzátoru Navios EX.

Interference: