Anti-endomyzium IgA_S
Anti-endomyzium IgA (S; přítomnost [-] mikroskop. (IF, nepřímá))

Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorku

Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]

Normální hodnota: negativní, semikvantitativní hodnocení pozitivních nálezů: + až +++
Všem vzorkům požadavkem na toto vyšetření laboratoř automaticky vyšetří IgA, snížení může ovlivnit výsledek testu.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Aescu - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA , analyzátor Quanta Lyser 3.1.


Interference:

Další informace:

AbstraktOSN-E

Protilátky proti endomysiu (AEA) ve třídě IgA a IgG se používají jako velmi spolehlivý marker céliakie (senzitivita 83-95 % a specificita 94-99 % pro IgA ).

 

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Céliakie má některé rysy  autoimunitního onemocněním a prokazujeme přítomnost řady autoprotilátek, např.  proti endomysiu, což je pojivový, tkáňový protein  lokalizovaný mezi myofibrilami. Současně pro zvýšení specifity vyšetřujeme přítomnost  protilátek proti tkáňové transglutamináze, která je vlastním chemickým substrátem endomysia,  ELISA metodou.