Distribuční šíře erytrocytů (RDW)
Erytrocyty (RDW) (Erytrocyty (B); relat. směr. odch. výb. [%] počítání částic (imp.))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 5 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Odebírá se žilní nebo kapilární krev.
Pokyny k transportu
Transport vzorku ve FNKV se řídí Doporučením ČHS ČLS JEP ke stabilitě a k transportu primárních vzorků biologického materiálu do hematologické laboratoře.
viz laboratorní příručka C-11 Informace k transportu a svozu vzorků.
Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
Doba odezvy vitální indikace 30 minut
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
Poznámka ke stabilitě:
Materiál je určen k přímému měření bez úpravy.
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před analýzou je nutné krev dobře promísit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 3D 11,5 14,5 %
4D 2T 11,5 14,5 %
2T 1D 4T 11,5 14,5 %
4T 1D 2M 11,5 14,5 %
2M 1D 3M 11,5 14,5 %
3M 1D 6M 11,5 14,5 %
6M 1D 2R 11,5 14,5 %
2R 1D 6R 11,5 14,5 %
6R 1D 12R 11,5 14,5 %
F 12R 1D 15R 11,5 14,5 %
M 12R 1D 15R 11,5 14,5 %
F 15R 1D 99R+ 10 15,2 %
M 15R 1D 99R+ 10 15,2 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015

Interference:
hemolýza

Poznámka:
Výsledek udává šíři nejčetnějších populací erytrocytů vzhledem k jejich objemu (míra anizocytózy) - výpočet viz H_SZ 011 Seznam výpočtových vztahů.
Pokud je hodnota RDW ve fyziologických mezích - vzorek má homogenní populace erytrocytů. Vyšší RDW vypovídá o heterogenní populaci erytrocytů tzv. anizocytóze , v některých případech můžeme pozorovat i tzv.dimorfní populaci (např. po podání transfúzních přpravků ERY).
Diagnosticky, mimo jiné, slouží k odlišení talasemií (nízké RDW) a sideropenických anemií (zvýšené RDW).
Informace k metodě:
Krevní obraz