IgE proti směsi inhalačních alergenů _S (Phadiatop)
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus (S; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorku



Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ <0,35 kU/l
výsledek vyšší než 0,35 kU/l je označen jako pozitivní
"Pharmacia CAP systém Phadiatop® FEIA" je vyšetření pro souborné stanovení specifického IgE z lidského séra proti inhalačním alergenům. Firma zaručuje vyváženou směs běžných vdechovaných alergenů, bližší údaje o spektru použitých alergenů neuvádí.
Hodnocení: kvalitativní
POZITIVNĺ - prokázána atopie, uváděna až 90% shoda s intradermální testací 11 běžnými inhalačními alergeny, je vhodné následné rozvyšetření specifického IgE proti jednotlivým typům alergenů.
NEGATIVNĺ - nejedná se o atopickou reaktivitu
Použití: Screeningový test pro vyloučení nebo potvrzení atopie
Roztestování Phadiatopu: V případech pozitivity Phadiatopu laboratoř automaticky provádí roztestování v další fázi vyšetření specifického IgE proti těmto aeroalergenům:
d1 Dermatophygoides pteronyssinus
gx1 směs pylu trav
ex1 směs domácích zvířat
mx1 směs plísní
tx9 směs pylu stromů
wx3 směs pylu plevelných rostlin
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference: