IgE proti směsi inhalačních nebo potravinových alergenů
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus (P; arb. látková konc. [kU/l] FEIA)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 1 [den] při 4 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 6 týdnů od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]


Vyšetření specifického IgE proti směsím alergenů
Pharmacia CAP systém umožňuje stanovení specifického IgE proti směsi alergenů z jedné skupiny (např. pyly trav, stromů, plevelů, směsi plísní, zvířecích alergenů, směs nejčastějších potravinových alergenů, směs obilovin aj.)
Hodnocení: Kvalitativní: negativní, pozitivní.
V případě vyšetření směsi inahalčních alergenů s vysokým stupněm zkřížené reaktivitiy (např. pyl trav gx1) s pozitivním výsledkem laboratoř neprovádí roztestování specifického IgE proti jednotlivým alergenům ve směsi obsaženým.
V případě vyšetření směsi potravin s pozitivním výsledkem laboratoř automaticky provádí roztestování, tedy stanovení specifického IgE proti jednotlivým alergenům ve směsi obsaženým:
směs fx5: f1 vaječný bílek, f2 mléko, f3 treska, f4 pšenice, f13 burák, f14 soja.
směs fx3: f4 pšenice, f7 oves, f8 kukuřice, f10 seznam, f 11 pohanka.
Při negativním výsledku směsí se roztestování neprovádí.
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference: