IgG4 proti jednotlivým alergenům_S
IgE proti Dermatophagoides pteronyssimus (P; arb. látková konc. [kU/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 6 [hodina] při 20 °C


Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Po dohoděStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Krev nechat srazit cca 20 minut v místě odběru při pokojové teplotě, do laboratoře dopravit nejpozději za 6 hodin po odběru.


norma individuální u každého pacienta, v závislosti na expozici alergenu a imunitní odpovědi jedince
význam pro monitorování efektu alergenové imunoterapie alergeny jedu blanokřídlého hymzu
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Thermo Scientific - doporučená referenční rozmezí pro stanovení metodou FEIA na analyzátoru Phadia 250.

Interference:

Poznámka:
I
Další informace:

Klinický význam

 

Monitorování efektu alergenové imunoterapie, porovnání hodnoty před jejím zahájením  s hodnotami v průběhu a při ukončení léčby.

 

 

 

 

Specifické IgG4,  nabídka alergenů

 (systém UniCAP 250)

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

Alergen

Kód alergenu

Jed včely

Gi1

 

Jed vosy

Gi3