Quantiferon
TNF alfa (Supernatant buněčných kultur; % [ng/l] ELISA)


Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 16 [hodina] při 25 °C

Upozornění k odběru:
Odběr do čtyř odlišených zkumavek QFT-Plus (Nil, TB1, TB2 a Mitogen)
V době odběru mají odběrové zkumavky teplotu 17-25 st. C.
Po odběru zkumavky 10x otočte, aby krev smočila veškerý vnitřní povrch zkumavek.
Po odběru skladujte při pokojové teplotě.
Vzorky je nutné odeslat do laboratoře do 16 hodin po odběru.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: výsledek vyšetření do 14 dní od přijetí vzorkuStabilita po preanalytické úpravě:
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
V době odběru mají odběrové zkumavky teplotu 17-25 st. C.
Po odběru zkumavky 10x otočte, aby krev smočila veškerý vnitřní povrch zkumavek.


Výsledek:
negativní - infekce M. tuberculosis nepravděpodobná
pozitivní - infekce M. tuberculosis pravděpodobná
neurčitý - nutno opakovat odběr
Zdroj referenčních mezí:
Výrobcem reagencií - firmou Cellestis - doporučená referenční rozmezí pro stanovení, metoda ELISA, manuální stanovení.


firemní návod pro stanovení, Cellestis

Interference: