Myoglobin_S,P
Myoglobin (S; % [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 8 [hodina]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche -příbalový leták


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
16R 99R+ <110 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Siemens - příbalový leták pro stanovení na analyzátoru Atellica


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 50 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.