Myoglobin_S,P
Myoglobin (S; hmot. konc. [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Možno použít zkumavky se separačním gelem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Statimové vyšetření
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiáluStabilita po preanalytické úpravě:
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 12 [týden]
Poznámka ke stabilitě:
Roche -příbalový leták


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 15R <50 µg/l
F 16R 99R+ <58 µg/l
M 16R 99R+ <72 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - příbalový leták pro stanovení na analyzátorech Cobas e 601/602
Děti: LP - Ústav lékařské chemie a klinické biochemie UK 2. LF a FN v Motole 2012


Interference:
Léky:
In vitro testy byly prováděny na 50 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.