M-komponenta (typizace)_U
M-komponenta (typizace) (Moč; taxon [-] imunofixace)


Odběr do: Plast, kalibrovaná zkumavka na moč
Materiál: Moč
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Čerstvá ranní moč. Při použití starých vzorků moči může dojít k degradaci proteinů.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do tří až čtyř pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků.
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr moče na biochemické vyšetřeníStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]


Informace k metodě:
Imunofixace v séru, v moči