M-komponenta (typizace)_S
M-komponenta (typizace) (S; taxon [-] imunofixace)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní
Maximální doba doručení do laboratoře: 8 [hodina] při 20 °C

Upozornění k odběru:
Vyšetření se indikuje na základě elektroforetického obrazu sérových proteinů (přítomnost monoklonálního gradientu charakteru paraproteinu).

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Za 3 dny
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Poznámka k době odezvy:
Výsledky dostupné do tří až čtyř pracovních dnů od doručení materiálu do laboratoře v závislosti na celkovém počtu požadavků.Stabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 1 [den]
při 4 - 8°C: 1 [týden]
při -20°C: 4 [týden]


Informace k metodě:
Imunofixace v séru, v moči