Folát_S, kyselina listová v séru
Folát* (S; hmot. konc. [µg/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Zabraňte hemolýze. Foláty jsou citlivé na světlo. Při manipulaci a skladování vzorku jej chraňte před světlem.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 48 [hodina]
při -20°C: 30 [den]
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Chránit před světlem.
Stanovení folátu nelze vzhledem k citlivosti na světlo doordinovat.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 4,6 18,7 µg/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - Příbalová informace pro stanovení folátů ( Folate III) na analyzátoru Cobas


Interference:
Hemolýza:
Hemolýza významně zvyšuje hodnoty folátu vzhledem k jeho vysoké koncentraci v erytrocytech. Proto vzorky s hemolýzou nejsou vhodné ke stanovení.
Ikterus:
Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření.
Léčiva:
Nedoporučuje se měřit vzorky u pacientů, kteří podstupují léčení přípravky jako metotrexát nebo leucovorin, neboť dochází ke křížové reaktivitě vazebných proteinů folátů s těmito sloučeninami.
In vitro testy byly prováděny na 18 běžně používaných léčivech a dále na lidském erytropoietinu. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Folát v séru