Vitamin B12_S
Vitamin B12* (S; hmot. konc. [ng/l] *)


Odběr do: Plast s akcelerátorem srážení (se separačním gelem)
Materiál: Krev venózní

Upozornění k odběru:
Vzorky je nutné chránit před přímým slunečním světlem. Zabraňte hemolýze.

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Dostupnost statimová: Není statimové vyšetření!
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 2 [hodina]
při 4 - 8°C: 2 [den]
při -20°C: 56 [den]
Poznámka ke stabilitě:
Vzorky je nutné chránit před přímým slunečním světlem.


Referenční rozmezí:
S Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 99R+ 191 663 ng/l
Zdroj referenčních mezí:
Roche - Příbalová informace pro stanovení vitaminu B12 na analyzátoru Cobas


Interference:
Hemolýza: vadí již slabá hemolýza.
Léčiva:
In vitro testy byly prováděny na 16 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference.


Informace k metodě:
Vitamin B12 v séru