Schistocyty
Schizocyty (Erytrocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina]

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


Zdroj referenčních mezí:
- ICSH recommendations for identification, diagnostic value, and quantitation of schistocytes (G.Zini, G.Onofrio, C.Briggs, W.Erber, J.M.Jou, S.H.Lee,S.MCFadden, J.L.Vives-Corrons, N.Zutaka, J.F.Lesesve) 2012 Int.Jnl.Lab.Hem 34,
107-116
- Microscopic schistocyte determination according to International council for Standardization in Hematology recommendations in various diseases (H.J.Huh, J.W.Chung, S.L.Chae) 2013 Int. Jnl.Lab.Hem.


Poznámka:
Za schistocyty (fragmenty červených krvinek) jsou považovány:
1) malé fragmenty různého tvaru
2) helmovité buňky
3) poškozené buňky větší než malé fragmenty, které mají jeden pár fragmentů oddělených půlkruhovým konkávním tvarem membrány - keratocyty
4) mikrosférocyty

Počet schistocytů >1% jv nátěru periferní krve dospělých je silný ukazatel pro diagnostiku trombotické mikroangiopatické anemie (TMA) - kritická hodnota. viz http://www.hematology.cz/doporuceni/laboratorni_sekce/files/k_cinnostem/Doporuceni_LS_CHS_CLS_JEP-Schistocyty_v01.pdf