Neutrofilní tyče
Neutrofilní tyče (Leukocyty (B); num. podíl [%] mikroskop. (světlo))


Odběr do: Plast s protisrážlivou přísadou - K3EDTA
Materiál: Krev
Maximální doba doručení do laboratoře: 2 [hodina] při 20 °C

Provádíme:
Dostupnost rutinní: Denně
Odezva rutinní: Následující den
Dostupnost statimová: Denně
Odezva statimová: Do 2 hodin od doručení materiálu
Poznámka k době odezvy:
V případě lékařské revize (na základě pravidel laboratoře) je odezva následující pracovní den. V případě potřeby je možná telefonická konzultace s laboratoří.
Související pokyny pro pacienty:
Pokyny pro pacienta před odběrem krve a moče
Související pokyny pro zdravotníky:
Odběr žilní krve, zdroje chybStabilita po preanalytické úpravě:
při 20 -25 °C: 5 [hodina]
Poznámka ke stabilitě:
Uvedená stabilita je pro primární vzorek.
Nebarvené, nefixované nátěry jsou stabilní 1 týden. Nabarvený nebo fixovaný nenabarvený nátěr je stabilní při pokojové teplotě neomezenou dobu (preparát se může stát nehodnotitelným, v závislosti na frekvenci jeho použití).
Pokyny k preanalytické úpravě vzorku:
Před provedením nátěru krve je potřeba krev dobře promísit. Nátěry musí řádně zaschnout a ihned po zaschnutí barvit.


Referenční rozmezí:
Věk od Věk do DRM HRM Jedn. Další údaje
0D 1D 0 4 %
2D 1T 0 4 %
1T 1D 2T 0 4 %
2T 1D 4T 0 4 %
4T 1D 6M 0 4 %
6M 1D 2R 0 4 %
2R 1D 4R 0 4 %
4R 1D 6R 0 4 %
6R 1D 8R 0 4 %
8R 1D 10R 0 4 %
10R 1D 15R 0 4 %
15R 1D 99R+ 0 4 %
Zdroj referenčních mezí:
Doporučení ČHS ČLS JEP:
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF u dětí - verze 3 - platná od 4.5.2018
Referenční meze KO, RET, NRBC a DIF dospělých - verze 2 - platná od 1.3.2015


Poznámka:
Neutrofilní tyč patří mezi granulocyty. Je to vývojový stupeň neutrofilní řady. Průměr má 10-16 µm. Jádro je nečleněné, uložené blíže středu. Má tvar paličky nebo tyčky, většinou lehce zahnuté. Chromatin jádra je hrubě trámcovitý, v němž se střídají tmavá políčka se světlými. Cytoplazma je růžová s jemnými granuly, která se barví šedorůžově až červenohnědě. Fyziologicky se vyskytují ve dřeni i v obvodové krvi.